Nina VIOLA, Prosopagnosie V

Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm, € 1200,00